Loading...
Naslovna 2019-05-07T11:28:34+00:00

Arhuska Konvencija

Cilj Arhuske konvencije je da ojača ulogu građana i organizacija civilnog društva u pitanjima koja se tiču životne sredine.
Utemeljena je na principima participativne demokratije.

Arhuska konvencija definiše niz prava pojedinaca i organizacija civilnog društva u vezi sa životnom sredinom.
Strane potpisnice su dužne da zakonodavno obezbijede da državni organi, na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou,
doprinesu ostvarenju tih prava.

Arhuska konvencija obezbjeđuje:

A K T U E L N O

Vijesti i Obavještenja

2309, 2020

Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu ukazuje da pandemija COVID-19 ne može opravdati bilo kakvo ograničenje prava javnosti na informisanje, učešće javnosti i pristup pravdi u pitanjima životne sredine

Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu, tj. Odbor za praćenje sprovođenja Arhuske konvencije usvojio je 2.septembra 2020.godine Izjavu o primjeni Arhuske konvencije tokom pandemije COVID 19 i faze ekonomskog oporavka. U navedenoj Izjavi, Odbor izražava zabrinutost da bi Strane Konvencije mogle pokušati da ograniče prava zagarantovana Konvencijom i da ta ograničenja opravdaju, pozivajući se [...]

2503, 2020

Javni pozivi-PRODUŽENJE ROKA

Uvažene kolege, koristimo priliku da Vas informišemo da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma nedavno raspisalo tri javna konkursa, koje možete naći na sledecim linkovima: na osnovu instrukcija dobijenih od Ministarstva javne uprave, koristimo priliku da Vas informišemo da se rok za prijavu na sva tri konkursa produžava i traje zaključno sa 19.05 tekuće [...]

2702, 2020

Obavještenje

Obavještavamo sve nevladine organizacije koje se bave pitanjima zaštite životne sredine da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavilo Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu  Nacionalnog koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja Akcionog plana Programa zaštite od radona za period 2019-2023. godina. Javni poziv možeti preuzeti OVDJE. Takođe koristimo priliku da informišemo [...]

Proaktivni pristup informacijama

SAZNAJ VIŠE