10.10.2014.godine

U Podgorici održana je regionalna konferencija Škole ekološkog aktivizma, pod nazivom „Uloga civilnog sektora (Medija, NVO-a, političkih partija) u donošenju i implementaciji javne politike u oblasti klimatskih promjena“, koju su organizovali NVO „Ozon“ i Misija OEBS u Crnoj Gori,

2018-04-01T14:51:08+00:00 10.10.2014|Uncategorized|