24.12.2014.godine

Arhus centri Berane, Podgorica i Ekološki pokret Ozon uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori u Beranama su održali Okrugli sto na temu „Praktična primjena Arhuske konvencije u Crnoj Gori” sa ciljem uspostavljanja bliže saradnje između predstavnika javne vlasti i organizacija civilnog društva u rješavanju problema koja se tiču životne sredine.

2018-04-01T14:51:06+00:00 24.12.2014|Uncategorized|