Buduće aktivnosti i saradnja / Radna posjeta predstavnika Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Agenciji za zaštitu životne sredine Srbije

Sa ciljem razmjene iskustava u okviru više programskih zadataka, realizovana je radna posjeta predstavnika Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Agenciji za zaštitu životne sredine Srbije.

U okviru posjete, tokom sastanaka, razmatrana su tekuća pitanja iz delokruga rada dviju institucija kao i mogućnosti za saradnju a posebno u okviru pitanja vezanih za saradnju naših zemalja sa Evropskom agencijom za životnu sredinu (European Environment Agency) odnosno pripremu projekata za Programe prekogranične saradnje.

 

 

Takođe, predstavnici Agenije za zaštitu prirode i životne sredine imali su priliku da sagledaju rezultate koje je Agencija Srbije postigla u prethodnom periodu, sa naglaskom na sistem za automatski monitoring kvaliteta vazduha, obzirom da su i u Crnoj Gori utvrđene zone kvaliteta vazduha, uspostavljena je državna mreža za njegovo praćenje i omogućeno redovno izvještavanje o ovoj temi prema Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine i domaćoj javnosti u skladu sa standardima EU. Sagledavanje iskustava i rezultata kolega iz Agencije za zaštitu životne sredine Srbije, po ovom pitanju, predstavlja značajno iskustvo, imajući u vidu da je Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore aplicirala za projektom, koji je i odobren – Strengthening the capacities for Air Quality management in Montenegro (IPA 2014 National Programme Montenegro 2014). U okviru pomenutog projekta izvršiće se revizija zona kvaliteta vazduha i definisati lokacije za 10 automatskih stacionarnih stanica.

 

 

Pored navedenog, tokom upoznavanja sa institucionim kapacitetima, prezentovani su rezultati Registra ispuštanja i prenosa zagađujućih supstanci – PRTR (engl. Pollutant Release and Transfer Register), koji predstavlja poseban međunarodni ugovor razvijen kao protokol Arhuske konvencije i radi se o novoj vrsti međunarodnih ugovora u oblasti životne sredine koja prvi put i na detaljan i specifičan način povezuje oblasti životne sredine i ljudskih prava.
Kako uspostavljanje adekvatnog informacionog sistema životne sredine predstavlja veoma važnu osnovu i mogućnost za osavremenjivanje ukupnog procesa koordinacije aktivnosti u okviru upravljanja kompleksnim sistemom kao sto je zaštita životne sredine, predstavnici obiju institucija su razmijenili mišljenja o utiscima njegovog uspostavljanja, te načinima i mogućnostima budućeg unaprijeđenja. Informacioni sistem životne sredine posebno je važan za identifikovanje i jasno definisanje problema u ovoj oblasti, planiranje načina intervencije, adekvatnog odlučivanja, praćenja promjena i ocjenjivanja ishoda.
Sagledavanjem ostvarenih rezultata, te ciljeva aktuelnih projekata, posjetom Agencije za zaštitu životne sredine Srbije, učinjen je korak naprijed u budućim aktivnostima i saradnji, kao i prvenstveno Prekograničnoj saradnji u okviru IPA-e, uzimajući u obzir specifične pojedinačne potrebe pograničnih regija, u svrhu uspješnog sprovođenja koncepta zaštite životne sredine.

2018-04-01T14:51:00+00:00 04.12.2017|Vijesti|