Održan okrugli sto u Beranama, pod nazivom: ,,Praktična primjena Arhuske konvencije u Crnoj Gori”

Danas je u Beranama u organizacijiAgencije za zaštitu životne sredine, Arhus centra Berane i Ekološkog pokreta ,,Ozon’’, a pod pokroviteljstvom Misije OEBS-a u Crnoj Gori, održan okrugli sto pod nazivom: ,,Praktična primjena Arhuske konvencije u Crnoj Gori”.
Osnovne aktivnosti, koje su ujedno bile i teme pomenutog okruglog stola, su uključivanje organizacija civilnog društva i zainteresovane javnosti u procese donošenja odluka, koje se tiču životne sredine kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou, kroz praktičnu primjenu Arhuske konvencije, ulogu Arhus centara u implementaciji Arhuske konvencije u Crnoj Gori i saradnju NVO sa nadležnim institucijama zaduženim za zaštitu životne sredine.

{AG}Berane-primjena-arhus-konvencije{/AG}

Okrugli sto je imao za cilj, uspostavljanje saradnje između lokalne uprave i građana, kako bi se što bolje informisali i edukovali i time aktivnije uključili u donošenje odluka koje će omogućti lakše sprovođenje demokratskih procesa iz oblasti zaštite i unaprjeđenja životne sredine u Crnoj Gori. Poseban akcenat dat je većem uključivanju ekoloških organizacija u procesu iniciranja i odlučivanja, kao i institucijalno jačanje lokalnih uprava putem boljeg organizovanja i koordinisanja lokalne administracije i javnosti.

Na okruglom stolu je zaključeno, da se rješavanje problema iz oblasti zaštite životne sredine ne može uspješno realizovati bez saradnje, državnih, lokalnih institucija i organizacija civilnog društva , što praktično znači da saradnja mora biti kontinuirana i da mora postojati koordinacija svih subjekata.

Podsjećamo, Arhuska konvencija je jedini međunarodno obavezujući instrument koji u sebi uključuje princip dobrog upravljanja životnom sredinom. Arhus centri su se pokazali kao efikasno sredstvo za primjenu tih principa u praksi. Oni promovišu dobro upravljanje životnom sredinom, omogućavajući pristup informacijama, unaprjeđujući učešće javnosti u donošenju odluka i podstičući pristup pravosuđu u pitanjima koja se odnose na životnu sredinu.
Pored predstavnika organizatora, okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici lokalne uprave Berane, predstavnici OEBS-a, predstvavnici ekoloških nevladinih organizacija sa sjevera države i medija.

2018-04-01T14:51:05+00:00 25.12.2014|Vijesti|