ODRŽAN SASTANAK O RAZVOJU EKOLOŠKI PRIHVALJIVOG PROTOKA U CRNOJ GORI

NVO „Green Home“, Svjetski fond za životnu sredinu (WWF), podgorički Arhus centar i kancelarija OEBS-a u Podgorici organizovali su srijedu (10.jul) konsultativni sastanak na temu „Razvoj koncepta ekološkog prihvatljivog protoka (EPP) u Crnoj Gori”. Pozdravljajući učesnike sastanka, vršilac dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine, Ervin Spahić istakao je da je zakonodavstvo Evropske unije u velikoj mjeri transponovano u crnogorske propise. On je podsjetio da Okvirna direktiva o vodama predstavlja pravni okvir od 2000. godine, kada je usvojena, te da je njen cilj postizanje dobrog ekološkog statusa u svim vodnim tijelima u EU do 2015. godine.

“Njome je predviđeno da su neophodni ekološki prihvaćeni vodni režimi da bi se postigao dobar ekološki status. Uspostvavljanje ekološki prihvatljivog protoka značajno je radi održavanja i vraćanja strukture i funkcije vodenih ekosistema, kao i doprinosa spriječavanju degradacije stanja vode i ostvarenju ciljeva zaštite životne sredine kroz održivo korišćenje vodnih resursa”, izjaviio je na skupu Spahić.

{AG}Sastanak_o_vodama{/AG}

On je naglasio da je postojeća praksa kod izdavanja saglasnosti u procedurama strateške procjene uticaja na životnu sredinu i procjene uticaja na životnu sredinu za projekte valorizacije hidroenergetskih potencijala pokazala nedostatke u pogledu dostupnih podataka o vodnim ekosistemima, pogotovo kada je u pitanju stanje vodnih ekosistema i biodiverziteta.

“Izazovi sa kojima se susrećemo kod davanja ekološke saglasnosti vezano za hidroenergetske i druge infrastrukturne projekte bili bi prevaziđeni jasnim definisajem ekološki prihvatljivog protoka, izborom metodologije i njenog testiranja na različitim vodotocima, kao i podzakonskom regulativom koja bi podrzumijevala i kontrolu same primjene”, zaključio je Spahić.

Lokalni projekt koordinator u NVO “Green Home”, Nataša Kovačević upozorila je da postojeće zakonsko rješenje u Zakonu o vodama i Pravilniku o načinu određivanja garantovanog minimuma proticaja nizvodno od vodozahvata, ne obezbjeđuje zadovoljenje ekoloških potreba vodnih ekosistema

“Naime, propisani minimum koji se ispušta nizvodno od hidroenergetskih i drugih infrastrukturnih objekata na vodama se računa kao 10 odsto godišnjeg prosjeka srednjih mjesečnih protoka, što je sa ekološkog aspekta neprihvatljivo, posebno za manje rijeke sa osjetljivim ekosistemima i rijekama sa kritičnim biodiverzitetskim uticajima nizvodno. S obzirom da Crna Gora namjerava da izmjeni Strategiju energetike do 2030. godine potrebno je hitno revidirati postojeći pristup i utvrditi novim podzakonskim aktom adekvatnu metodologiju za izračunavanje ekološki prihvatljivih potoka. Mora se imati u vidu da nizvodo od hidroelektrane, brane ili druge vodne infrastrukture mora biti garantovan dovoljan protok vode da simulira prirodne uslove od kojih zavisi opstanak živih bića. Primjena takvog metoda već je praksa u Španiji, Sloveniji i BiH”, kazala je Kovačević.

Ona je apelovala na nadležna ministarstva da inteziviraju rad na uspostavljanju zakonskih i operativnih osnova za uvođenje varijabilnih protoka, i na taj način osiguraju očuvanje ekoloških potreba vodnih ekosistema i organizama.

”Želimo izraziti zabrinutost jer resorno Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja nije izrazilo spremnost za saradnju u uvrštavanju varijabilnog protoka u odgovarajući pravilnik. “Green home” i WWF će, uz Prijedlog zakonodavne analize za primjenu EPP, stručne metodološke analize i Prijedloga nacrta pravilnka, pokrenuti formalnu građansku inicijativu kod resornog ministarstva za usvajanje date metodologije, konsultovane u najširem krugu zainteresovanih strana”, poručila je Kovačević.

Profesor na Prirodno matematičkom fakultetu, Danilo Mrdak predstavio je izvještaj za procjenu EPP prema različitim metodologijama za Rijeku Crnojevića i Cijevnu. On je predstavio i uporedni prikaz različitih metodologija, te prezentovao odabranu metodu i govorio o prednostima i nedostacima.Prof. dr Mihailo Burić smatra da je korišćenje hidroenergetskog potencijala jedna od najvećih razvojnih šansi u Crnoj Gori.

Predstavnik firme “Sistem”, Velibor Nišavić rekao je da ta firma realizuje projekte malih hidroelektrana, primjenjujući pravila kakva važe u zemljama EU.

2018-04-01T14:51:55+00:00 11.07.2013|Vijesti|