Održana Press konferencija povodom usvajanja dokumenta: ,,Informacija o stanju životne sredine za 2013. godinu’’

Povodom usvajanja dokumenta na Vladi Crne Gore, pod nazivom: ,,Informacija o stanju životne sredine za 2013. godinu’’, danas je u Podgorici u organizaciji Agencije za zaštitu životne sredine, održana Press konferencija.
Na Press konferenciji su govorili:

-Ervin Spahić, direktor Agencije za zaštitu životne sredine,
-Daliborka Pejović, državna sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma,
-Lidija Šćepanović, pomoćnica direktora Agencije za zaštitu životne sredine – za Sektor za zaštitu prirode, monitoring, analizu i izvještavanje.

{AG}Informacija-2013{/AG}

 

Tom prilikom, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić, istakao je sljedeće: ,,Realizacija programa monitoringa životne sredine, jedan je od osnovnih zadataka iz oblasti zaštite životne sredine, jer rezultati monitoringa čine osnovu za izradu godišnje Informacije o stanju životne sredine – osnovnog dokumenta kojim se daje ocjena ukupnog stanja životne sredine u Crnoj Gori, kao i preporuke u planiranju politike zaštite životne sredine.

Podsjetiću Vas, da je Vlada Crne Gore na sjednici od 31.07. 2014. godine, usvojila Informaciju o stanju životne sredine za 2013. Godinu, sa Prijedlogom mjera za unaprjeđenje stanja životne sredine i Akcionim planom, koju je na osnovu rezultata sprovedenog monitoringa svih segmenata životne sredine, izradila Agencija za zaštitu životne sredine.

Ispitivanja su realizovana od strane institucija, koje su putem tenderske procedure izabrane za realizaciju Programa monitoringa za 2013. godinu i to:

Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI), koji je sproveo monitoring sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu, monitoring sadržaja radionuklida u životnoj sredini i monitoring buke, dok je monitoring kvaliteta vazduha sproveden u skladu sa Uredbom o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine JU Centru za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore (“Sl. list Crne Gore”, br. 62/11), dok je Agencija za zaštitu životne sredine realizovala program monitoringa biodiverziteta.
Izvještaj o kvalitetu voda, Agenciji dostavlja Institut za hidrometeorologiju i seizmologiju, koji i sprovodi ovaj monitoring, a za ispitivanje kvaliteta vode za piće odgovoran je Institut za javno zdravlje, čiji je izvještaj takođe dio Informacije o stanju životne sredine.

Svi podaci dostupni su javnosti, i drugim zaineresovanim stranama preko Arhus centara, na web stranici Agencije ili u direktnoj komunikaciji sa Agencijom za zaštitu životne sredine.

Za sve probleme uočene analizom rezultata u ovom kompleksnom dokumentu, dat je konkretan prijedlog mjera za njihovo rješavanje, i prepoznati su odgovorni za sprovođenje tih mjera uz precizno definisan akcioni plan’’.
Podsjećamo, Informacija o stanju životne sredine, koju usvaja Vlada Crne Gore, predstavlja osnovni dokument kojim se daje ocjena ukupnog stanja životne sredine u Crnoj Gori i bazirana je na podacima i analizama koji se dobijaju realizacijom godišnjeg programa monitoringa po svim segmentima životne sredine.
Ovako pripremljena informacija omogućava cjelokupnoj zainteresovanoj javnosti Crne Gore, jasan i razumljiv uvid u stanje životne sredine u Crnoj Gori.
Informaciju o stanju životne sredine čine tri cjeline:

1) Prikaz stanja životne sredine po segmentima (vazduh,klimatske promjene,vode,morski ekosistem,zemljište,otpad,biodiverzitet i buka u životnoj sredini);
2) Predlog mjera u cilju poboljšanja postojećeg stanja, i
3) Sektorski pritisci.

Takođe, Informacija o stanju životne sredine predstavlja važan alat u planiranju politike zaštite životne sredine, a služi i kao pokazatelj za potrebe ugradnje principa i načela životne sredine u razvojne i strateške dokumente drugih sektorskih politika. Pomenuta informacija dostavlja se Evropskoj agenciji za životnu sredinu, i drugim međunarodnim institucijama u skladu sa međunarodnim obavezama i konvencijama.

2018-04-01T14:51:09+00:00 30.09.2014|Vijesti|