Okrugli sto na temu „Uticaj alergenog polena suspendovanog u vazduhu na zdravlje ljudi”

U okviru projekta „MONTENEGRO’S FIRST BIENNIAL UPDATE REPORT” koji je finansiran od strane Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP kancelarija u Crnoj Gori, Agencija za zaštitu životne sredine sprovodi aktivnosti sa ciljem uspostavljanja nacionalnog indikatora „Sezonska koncentracija polena suspendovanog u vazduhu”.

Kao dio planiranih aktivnosti pomenutog projekta, usmjerenih na upoznavanju građana o značaju monitoringa alergenog polena, danas, u četvrtak,17.12.2015.god., sa početkom u 12h u Multimedijalnoj sali Ministarstva održivog razvoja i turizma, održan je Okrugli stol na temu „Uticaj alergenog polena suspendovanog u vazduhu na zdravlje ljudi”.

Ovom prilikom, prisutnima su se u uvodnoj riječi obratiti:

– gdin Ervin Spahić, direktor, Agencija za zaštitu životne sredine
– gđa Daliborka Pejović, državna sekretarka, Ministarstvo održivog razvoja i turizma

{AG}Polen-2015{/AG}

 

„ Redovno praćenje koncentracije polenovih zrna u atmosferi od velike je važnosti sa aspekta zaštite zdravlja ljudi imajući u vidu da negativan uticaj na zdravlje ljudi koji izaziva polen pojedinih biljnih vrsta, svrstava ove čestice u “prirodne” zagađivače vazduha. 
Uspostavljanje ovih mjerenja je značajno jer su ovi podaci neophodni za: prevenciju nastupanja tegoba kod senzibilnih osoba, kao pomoć u efikasnijem liječenju pacijenata u zdravstvenim institucijama, poboljšanju rada komunalnih i urbanističkih službi na uništavanju trava i korova koje su uzročnici alergijskih bolesti, boljem sagledavanju potrebe uvođenja zakonske regulative, uključujući i međunarodnu saradnju, jer su problemi aeropolena ne samo lokalnog, regionalnog nego i globalnog karaktera.
Rezultati mjerenja će biti dostupni javnosti na sajtu Agencije i naravno u direktnoj komunikaciji sa Agencijom ili posredstvom Arhus centara. Rezultati će biti predstavljeni na tzv. polenskom kalendaru koji će sadržati sve potrebne informacije. Ovakav pristup predstavljanja rezultata se pokazao najprihvatljivijim u praksi zemalja koje već više od deceniju sprovode mjerenja”, istakao je gdin Spahić, direktor Agencije za zaštitu životne sredine.

Takođe, na okruglom stolu održane su prezentacije:
-dr Ruža Ćirović, dipl. biolog “Uspostavljanje sistema monitoringa polena suspendovanog u vazduhu u Crnoj Gori”
– dr Dubravka Lopičić Mirković, spec. pneumoftiziolog “Alergijska astma”
– mr sci. med. dr Denisa Dizdarevic, internista i alergolog “Epidemija alergija – ima li leka; gde smo danas”

Pomenuti okrugli sto održan je u organizaciji Agencije zaštite životne sredine, pod pokroviteljstvom Globalnog fonda za životnu sredinu uz koordinaciju Centra za održivi razvoj (UNDP).

2018-04-01T14:51:03+00:00 17.12.2015|Vijesti|