Loading...
Naslovna 2019-05-07T11:28:34+00:00

Arhuska Konvencija

Cilj Arhuske konvencije je da ojača ulogu građana i organizacija civilnog društva u pitanjima koja se tiču životne sredine.
Utemeljena je na principima participativne demokratije.

Arhuska konvencija definiše niz prava pojedinaca i organizacija civilnog društva u vezi sa životnom sredinom.
Strane potpisnice su dužne da zakonodavno obezbijede da državni organi, na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou,
doprinesu ostvarenju tih prava.

Arhuska konvencija obezbjeđuje:

A K T U E L N O

Vijesti i Obavještenja

412, 2017

Buduće aktivnosti i saradnja / Radna posjeta predstavnika Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Agenciji za zaštitu životne sredine Srbije

Sa ciljem razmjene iskustava u okviru više programskih zadataka, realizovana je radna posjeta predstavnika Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Agenciji za zaštitu životne sredine Srbije. U okviru posjete, tokom sastanaka, razmatrana su tekuća pitanja iz delokruga rada dviju institucija kao i mogućnosti za saradnju a posebno u okviru pitanja vezanih za saradnju [...]

1411, 2017

Promovisanje odredbi Arhuske konvencije sa ciljem njene proaktivnije primjene u praksi

U Beranama je 10.11.2017.god. u organizaciji Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Arhus centra organizovan edukativni seminar za predsjednike mjesnih zajednica o Arhuskoj konvenciji. U nastojanju da doprinesemo što boljem sprovođenju Arhuske konvencije i obezbijedimo aktivnije učešće javnosti na ovaj način, prepoznata je potreba, te je u saradnji sa opštinom Berane - Sekretarijat [...]

1910, 2017

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  PROGRAM RASPRAVE: 1. Javna rasprava će trajati do 27. novembra 2017. godine. 2. [...]

Proaktivni pristup informacijama

SAZNAJ VIŠE