Loading...
Naslovna 2019-05-07T11:28:34+00:00

Arhuska Konvencija

Cilj Arhuske konvencije je da ojača ulogu građana i organizacija civilnog društva u pitanjima koja se tiču životne sredine.
Utemeljena je na principima participativne demokratije.

Arhuska konvencija definiše niz prava pojedinaca i organizacija civilnog društva u vezi sa životnom sredinom.
Strane potpisnice su dužne da zakonodavno obezbijede da državni organi, na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou,
doprinesu ostvarenju tih prava.

Arhuska konvencija obezbjeđuje:

A K T U E L N O

Vijesti i Obavještenja

2503, 2020

Javni pozivi-PRODUŽENJE ROKA

Uvažene kolege, koristimo priliku da Vas informišemo da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma nedavno raspisalo tri javna konkursa, koje možete naći na sledecim linkovima: na osnovu instrukcija dobijenih od Ministarstva javne uprave, koristimo priliku da Vas informišemo da se rok za prijavu na sva tri konkursa produžava i traje zaključno sa 19.05 tekuće [...]

2702, 2020

Obavještenje

Obavještavamo sve nevladine organizacije koje se bave pitanjima zaštite životne sredine da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavilo Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu  Nacionalnog koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja Akcionog plana Programa zaštite od radona za period 2019-2023. godina. Javni poziv možeti preuzeti OVDJE. Takođe koristimo priliku da informišemo [...]

2711, 2019

Obavještenje

Koristimo priliku da Vas informišemo da će se dana 17.decembra 2019. u Opštini Mojkovac sa početkom u 10:00h, održati okrugli sto sa predstavnicima NVO sa sjevera Crne Gore, koji se bave pitanjima zaštite životne sredine. Na okruglom stolu, kojem će prisustvovati predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, [...]

Proaktivni pristup informacijama

SAZNAJ VIŠE