Loading...
Naslovna 2019-05-07T11:28:34+00:00

Arhuska Konvencija

Cilj Arhuske konvencije je da ojača ulogu građana i organizacija civilnog društva u pitanjima koja se tiču životne sredine.
Utemeljena je na principima participativne demokratije.

Arhuska konvencija definiše niz prava pojedinaca i organizacija civilnog društva u vezi sa životnom sredinom.
Strane potpisnice su dužne da zakonodavno obezbijede da državni organi, na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou,
doprinesu ostvarenju tih prava.

Arhuska konvencija obezbjeđuje:

A K T U E L N O

Vijesti i Obavještenja

2711, 2019

Obavještenje

Koristimo priliku da Vas informišemo da će se dana 17.decembra 2019. u Opštini Mojkovac sa početkom u 10:00h, održati okrugli sto sa predstavnicima NVO sa sjevera Crne Gore, koji se bave pitanjima zaštite životne sredine. Na okruglom stolu, kojem će prisustvovati predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, [...]

306, 2019

Potpisan Memorandum o saradnji – formirana Mreža Arhus centara Crne Gore

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Arhus centara Podgorica i Berane (organizacione jedinice Agencije za zaštitu prirode i životne sredine),  Arhus centra Nikšić (NVO „Ozon“), Arhus centra Pljevlja (NVO „Breznica“) i Arhus centra Kolašin (NVO „Natura”) 29. maja 2019. godine formirana je Mreža Arhus centara Crne Gore. Svrha ovog memoranduma jeste definisanje različitih oblika saradnje [...]

2704, 2018

Javna rasprava o nacrtu zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O STRANIM I INVAZIVNIM STRANIM VRSTAMA PROGRAM JAVNE RASPRAVE: Javna rasprava će trajati do 7. juna 2018. godine. Javna [...]

Proaktivni pristup informacijama

SAZNAJ VIŠE