Loading...
Naslovna 2018-04-01T22:17:29+00:00

Arhuska Konvencija

Cilj Arhuske konvencije je da ojača ulogu građana i organizacija civilnog društva u pitanjima koja se tiču životne sredine.
Utemeljena je na principima participativne demokratije.

Arhuska konvencija definiše niz prava pojedinaca i organizacija civilnog društva u vezi sa životnom sredinom.
Strane potpisnice su dužne da zakonodavno obezbijede da državni organi, na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou,
doprinesu ostvarenju tih prava.

Arhuska konvencija obezbjeđuje:

A K T U E L N O

Vijesti i Obavještenja

1910, 2017

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  PROGRAM RASPRAVE: 1. Javna rasprava će trajati do 27. novembra 2017. godine. 2. [...]

1710, 2017

Početak realizacije projekta „Arhus karavan”

Povodom početka realizacije Projekta „Arhus karavan”, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine i Ekološki pokret ,,OZON“ iz Nikšića, su danas, 17.oktobra 2017.godine organizovali edukativnu posjetu preduzećima Regionalna sanitarna deponija ,,Možura`` i Hemosan u Baru. Tom prilikom prisutnima i medijima su se obratili: - g-din dr Zoran Srzentić, predsjednik opštine Bar, - g-din Zoran [...]

1310, 2017

Najava: Početak realizacije projekta „Arhus karavan”

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da prisustvujete početku realizacije Projekta „Arhus karavan”, koji će se održati u utorak 17.oktobra 2017.godine u Baru, lokacija sjedište preduzeća Hemosan sa početkom u 11:00h. Projekat realizuju Agencija za zaštitu prirode i životne sredine i Ekološki pokret ,,OZON“ iz Nikšića. Tom prilikom prisutnima i medijima će se obratiti: -g-din Nikola [...]

Proaktivni pristup informacijama

SAZNAJ VIŠE