Loading...
Naslovna 2019-05-07T11:28:34+00:00

Arhuska Konvencija

Cilj Arhuske konvencije je da ojača ulogu građana i organizacija civilnog društva u pitanjima koja se tiču životne sredine.
Utemeljena je na principima participativne demokratije.

Arhuska konvencija definiše niz prava pojedinaca i organizacija civilnog društva u vezi sa životnom sredinom.
Strane potpisnice su dužne da zakonodavno obezbijede da državni organi, na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou,
doprinesu ostvarenju tih prava.

Arhuska konvencija obezbjeđuje:

A K T U E L N O

Vijesti i Obavještenja

1411, 2017

Promovisanje odredbi Arhuske konvencije sa ciljem njene proaktivnije primjene u praksi

U Beranama je 10.11.2017.god. u organizaciji Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Arhus centra organizovan edukativni seminar za predsjednike mjesnih zajednica o Arhuskoj konvenciji. U nastojanju da doprinesemo što boljem sprovođenju Arhuske konvencije i obezbijedimo aktivnije učešće javnosti na ovaj način, prepoznata je potreba, te je u saradnji sa opštinom Berane - Sekretarijat [...]

1910, 2017

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  PROGRAM RASPRAVE: 1. Javna rasprava će trajati do 27. novembra 2017. godine. 2. [...]

1710, 2017

Početak realizacije projekta „Arhus karavan”

Povodom početka realizacije Projekta „Arhus karavan”, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine i Ekološki pokret ,,OZON“ iz Nikšića, su danas, 17.oktobra 2017.godine organizovali edukativnu posjetu preduzećima Regionalna sanitarna deponija ,,Možura`` i Hemosan u Baru. Tom prilikom prisutnima i medijima su se obratili: - g-din dr Zoran Srzentić, predsjednik opštine Bar, - g-din Zoran [...]

Proaktivni pristup informacijama

SAZNAJ VIŠE