Loading...
Naslovna 2019-05-07T11:28:34+00:00

Arhuska Konvencija

Cilj Arhuske konvencije je da ojača ulogu građana i organizacija civilnog društva u pitanjima koja se tiču životne sredine.
Utemeljena je na principima participativne demokratije.

Arhuska konvencija definiše niz prava pojedinaca i organizacija civilnog društva u vezi sa životnom sredinom.
Strane potpisnice su dužne da zakonodavno obezbijede da državni organi, na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou,
doprinesu ostvarenju tih prava.

Arhuska konvencija obezbjeđuje:

A K T U E L N O

Vijesti i Obavještenja

1310, 2017

Najava: Početak realizacije projekta „Arhus karavan”

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da prisustvujete početku realizacije Projekta „Arhus karavan”, koji će se održati u utorak 17.oktobra 2017.godine u Baru, lokacija sjedište preduzeća Hemosan sa početkom u 11:00h. Projekat realizuju Agencija za zaštitu prirode i životne sredine i Ekološki pokret ,,OZON“ iz Nikšića. Tom prilikom prisutnima i medijima će se obratiti: -g-din Nikola [...]

1509, 2017

Međunarodna konferencija posvećena Arhuskoj konvenciji

U Budvi, 11. septembra 2017. godine, je otpočela Međunarodna konferencija posvećena Arhuskoj konvenciji, u organizaciji sistema UN-a, tj. Ekonomske komisije za Evropu (UNECE) i Ministarstva održivog razvoja turizma, a uz podršku Misije OEBS-a i UNDP-a. Konferenciji prisustvuje više od 400 učesnika iz država potpisnica Arhuske konvencije, delegati iz preko 50 zemalja članica UNECE-a, ali i delegati [...]

2009, 2016

Saopštenje za javnost povodom 25.godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom

Od 20. septembra 1991.godine, kada je Crna Gora proglašena ekološkom državom, pa do danas, pređen je dug razvojni put na polju promovisanja i izgradnje tog koncepta. Preuzimanjem, kao i implementacijom pravne tekovine EU stvoren je dobar osnov, te time otvorene i nove mogućnosti za unaprijeđenje zaštite životne sredine Vođena opredjeljenjem o uspostavljanju ekološke države, Crna [...]

Proaktivni pristup informacijama

SAZNAJ VIŠE