Početak realizacije projekta „Arhus karavan”

Povodom početka realizacije Projekta „Arhus karavan”, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine i Ekološki pokret ,,OZON“ iz Nikšića, su danas, 17.oktobra 2017.godine organizovali edukativnu posjetu preduzećima Regionalna sanitarna deponija ,,Možura“ i Hemosan u Baru.

Tom prilikom prisutnima i medijima su se obratili:

– g-din dr Zoran Srzentić, predsjednik opštine Bar,
– g-din Zoran Nikitović, ispred preduzeća Hemosan,
– g-din Nikola Medenica, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine,
– g-din Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta „Ozon”.

“Opredjeljenjem o uspostavljanju ekološke države, Crna Gora je jedna od prvih država jugoistočne Evrope koje su ustanovile strateški i institucionalni okvir za održivi razvoj u skladu sa odgovarajućim pravnim instrumentima zemalja Evropske unije. Jedan od njih, je svakako Arhuska konvencija, kao jedan od najznačajnijih novijih međunarodnih ugovora u oblasti životne sredine, povezujući ljudska prava sa procedurama i instrumentima politike i prava u oblasti životne sredine.

Crna Gora je, takođe, članica Konvencije, koja Crnu Goru formalno pravno obavezuje od 2. februara 2010. godine. Ova konvencija je jedan od instrumenata međunarodnog prava u kome se na do sada najjasniji način iskazuje pravo ljudi na zdravu životnu sredinu. 
Arhuska konvencija, kao jedan od najznačajnijih novijih međunarodnih ugovora u oblasti životne sredine, povezuje ljudska prava sa procedurama i instrumentima politike i prava u oblasti životne sredine”, istakao je, tokom govora, g-din Nikola Medenica.

U skladu sa konvencijom, osmišljen je Projekat „Arhus karavan” kao strateško partnerstvo Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Ekološkog pokreta „Ozon”, koncipiran da proaktivnim pristupom i kroz direktnu komunikaciju upozna javnost sa pravima garantovanim Arhuskom konvencijom, uslugama koje pružaju Arhus centri u Crnoj Gori, kao i aktivnostima i nadležnostima relevantnih institucija iz oblasti životne sredine.
Ideja je obilazak svih lokalnih zajednica u Crnoj Gori i u saradnji sa lokalnom upravom i relevantnim partnerima iz zemlje, kao i međunarodnim organizacijama uticati na veće interesovanje javnosti o pitanjima životne sredine, pregovaračkom poglavlju 27, aktuelnim projektima i kampanjama, planovima i javnim politikama.
Kako Arhuska konvencija iziskuje obavezu ali i mogućnost bližeg obrazovanja vezanog za životnu sredinu, posebno edukaciji omladine, u današnjim aktivnostima učestvovali su i studenti Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Koristimo priliku da se još jednom zahvalimo na saradnji i gostoprimstvu preduzećima Regionalna sanitarna deponija ,,Možura“ i Hemosan iz Bara.

Video materijal sa današnjeg događaja, dostupan je na sajtu: http://www.infobiro.tv

2018-04-01T14:51:01+00:00 17.10.2017|Vijesti|