Potpisan Memorandum o razumijevanju između Agencija za zaštitu životne sredine i NVO „Zeleno srce“ iz Podgorice

Agencija za zaštitu životne sredineNVO „Zeleno srce“ iz Podgorice potpisali su Memorandum o razumijevanju. Cilj potpisivanja Memoranduma je realizacija zajedničkih aktivnosti u okviru projekta sakupljanja EE otpada, pod nazivom „zelena InTeligencija“.

Strane potpisnice su se sporazumijele da koristeći kapacitete Mreže Arhus centara Crne Gore informišu javnost, nadležne institucije na državnom i lokalnom nivou o projektu, kao i da u saradnji sa nadležnima podižu svijest građana o neophodnosti selektivnog sakupljanja otpada i uključe iste u projekat.

Kroz planiranu kampanju svi subjekti će biti upoznati sa propisima koji tretiraju ovu materiju, i direktivama čije je poštovanje obavezujuće za Crnu Goru u procesu pridruživanja EU.
Takođe, građani će biti upoznati sa postupkom selektivnog odvajanja EE otpada u cilju daljeg transportovanja i skladištenja kod licenciranih pravnih lica.
Kompletan tok realizacije projekta biće promovisan na prvom ekološko energetskom portalu www.reciklirajte.me i putem društvenih mreža.

2018-04-01T14:51:54+00:00 02.04.2014|Vijesti|