Promovisanje odredbi Arhuske konvencije sa ciljem njene proaktivnije primjene u praksi

U Beranama je 10.11.2017.god. u organizaciji Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Arhus centra organizovan edukativni seminar za predsjednike mjesnih zajednica o Arhuskoj konvenciji.

U nastojanju da doprinesemo što boljem sprovođenju Arhuske konvencije i obezbijedimo aktivnije učešće javnosti na ovaj način, prepoznata je potreba, te je u saradnji sa opštinom Berane – Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti i Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i životnu sredinu – organizovan edukativni seminar za predsjednike mjesnih zajednica.

Naime, kako je Arhus centar uspostavljen upravo da promoviše odgovarajuće zakonodavstvo održavanjem radionica, treninga, seminara, prvenstveno za predstavnike mjesnih zajednica, medija, ekoloških i drugih udruženja o implementaciji Arhuske konvencije, tema seminara je bila “Promovisanje odredbi Arhuske konvencije sa ciljem njene proaktivnije primjene u praksi”.

 

Ovom prilikom, u cilju uspostavljanja viših demokratskih prava društvene zajednice, prisutni su upoznati sa Arhuskom konvencijom, pravima koje iz nje proizilaze, kao i načinom na koji građani mogu svoja Ustavom garantovana prava ostvariti.

Akcenat je stavljen na drugi stub Arhuske konvencije i uključivanje javnosti u procese donošenja odluka, gdje su predsjednici mjesnih zajednica kao predstavnici građana prepoznati kao ciljna grupa, u nastojanju da se doprinese osnaživanju kapaciteta samih građana, u smislu što aktivnijeg učešća u Javnim raspravama, kada su u pitanju odluke koje se odnose na životnu sredinu.

Prisutni su izrazili zahvalnost prema Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao i Arhus centru Berane, na održavanju edukativnog seminara, kao i pružanju podrške i u predhodnom periodu, sa željom, da se edukacija o pravima građana iz oblasti životne sredine nastavi i u narednim prilikama.

2018-04-01T14:51:00+00:00 14.11.2017|Vijesti|