Trinaesti sastanak Radne grupe za pristup pravdi u skladu sa Arhuskom konvencijom

15.- 16. februara 2021. godine

Ženeva, Švajcarska

Trinaesti sastanak Radne grupe za pristup pravdi održao se od 15. do 16. februara 2021. godine u hibridnom formatu.

Sastanak je pružio platformu za razmjenu informacija, iskustava i dobre prakse u vezi sa primjenom III stuba Konvencije o pristupu pravdi i mogućim mjerama za uklanjanje prepreka koje koče njegovu primjenu.

Tematska sesija sastanka bila je usredsređena na promociju parnica od javnog interesa u pitanjima životne sredine. Radna grupa je identifikovala dobre prakse, prepreke, izazove, inovativne pristupe, prioritetne akcije i potrebe u ovoj oblasti.

Pored toga, učesnici su nastavili diskusiju o mjerama za unapređenje efikasnog pristupa pravdi u slučajevima informacija i slučajevima koji se odnose na kvalitet vazduha. Učesnici su takođe izvršili pregled nedavnih i predstojećih dešavanja u vezi sa sprovođenjem trećeg stuba Konvencije na opštem nivou.

Sastanku su prisustvovale Maja Raičević, focal point za Arhusku konvenciju – Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Mervana Hadrović, predstavnica Arhus centra – Agencija za zaštitu prirode i životne sredine.

2021-02-23T13:49:00+00:00 23.02.2021|Vijesti|