U Beranama obilježen 4 .novembar – Dan klimatskih promjena

Povodom 4. novembra – Dana klimatskih promjena u Beranama je u Arhus centru – organizacionoj jedinici Agencije za zaštitu životne sredine, održan radni sastanak sa predstavnicima Direktorata za vanredne situacije – lokalne Službe zaštite i spasavanja, Sekretarijata za zaštitu životne sredine i predstavnika Arhus centra Berane.

Cilj sastanka, bio je razmjena informacija u slučajevima reagovanja u vanrednim situacijama kao i spremnost lokalne zajednice da reaguje na opasnost od prirodnih katastrofa.

Preventivno djelovanje, pored ostalog kroz izradu planova zaštite i spašavanja po hazardima, podizanja nivoa svijesti stanovništva kao i rano prepoznavanje i najava ekstremnih meteoroloskih situacija doprinose povećanju otpornosti zajednice na katastrofe, samim tim i na smanjenju rizika od katastrofa, poručeno je iz Direktorata za vanredne situacije.

Upravo, Arhus centri su prepoznati kao partneri u smislu podizanja nivoa svijesti stanovništva o opasnostima i rizicima od prirodnih katastrofa kao i organizovanja programa obučavanja stanovništva o načinima postupanja tokom i nakon prirodnih katastrofa a u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije, lokalnom Sluzbom zaštite i spasavanja i Sekretarijatom za životnu sredinu opstine Berane, jedan je od zaključaka sa sastanka.

Dan klimatskih promjena, 4. novembar je dan tokom koga se u cijelom svijetu organizuju razne aktivnosti i kampanje kako bi se ukazalo na negativne posljedice koje ovakve promjene mogu da izazovu, ostavljajući neprocjenjivu štetu privredi i društvu u cjelini.

2018-04-01T14:51:03+00:00 06.11.2015|Vijesti|